Disclaimer

Schildersbedrijf Marc Bartels (hierna te noemen Bartels) geeft zorgvuldige samengestelde, correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van Bartels geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt Bartels geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de pagina's van de site van Bartels kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen.

Bartels is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Ook het advies via e-mail van Bartels is geheel vrijblijvend.  Bartels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van het gegeven advies via de e-mail vraagfunctie op de website van Bartels. Daarnaast behoudt Bartels zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.